Mind Your Brand - kunskapsresurs när det behövs


Mind Your Brand är ett svenskt oberoende nätverk av erfarna affärskonsulter med specialisering inom varumärken, kommunikation och verksamhetsutveckling. Vi anpassar arbetsgruppens storlek efter uppdragens omfattning och inriktning. Du betalar bara för den mankraft och expertis som uppdraget kräver. Vi har det gemensamt att vi även är kursledare och handledare på affärsskolor och universitet. Där använder vi etablerade metoder och väl underbyggda modeller. Dessa tekniker utnyttjar vi för att skapa vinnande strategier hos våra uppdragsgivare. Vi har egna individuella yrkeserfarenheter från fordrande chefsroller i stora och små organisationer och vet hur krävande det kan vara att driva förändringsprojekt.

 

Experter

Vi på Mind Your Brand.

Tjänster

Vad vi gärna hjälper dig med.

Uppdrag

Vad vi lärt oss i tidigare uppdrag.
 
 • Vår vision

  I framtiden ser vi samhällen som blomstrar för att människor valt en hållbar livsstil,
  och för att företag, organisationer och institutioner tar ansvar.
  I den världen ska Mind Your Brand bidra till att Norden är ett kunskapsnav,
  för kommunikativt ledarskap och varumärkesdriven förändring.

 • Vårt syfte. Våra kärnvärden.

  Vår strävan är att ständigt öka effekten
  i organisationers lärande och utveckling. 
  Vi bidrar genom att paketera kunskap
  så att den blir begriplig. 
  Men även lockande och möjlig att agera utifrån.

  Vi tycker det är viktigt att vara:
  Nyfiken,  insiktsfull, drivande och samtidigt hänsynsfull.

 • Ska vi påbörja resan tillsammans?

PageLines