Rådgivare eller utbildare?


Vi gillar när våra uppdragsgivare utvecklas, skapar resultat och skördar frukter av sina insatser. Så allt det vi kan, vill vi dela med oss. Därför är vi inte bara sakkunniga inom våra områden, vi är ganska bra på att förmedla och lära ut det vi vet. Flera av oss är kursledare och handledare på affärsskolor och universitet. Där använder vi etablerade metoder och väl underbyggda modeller. Det kommer dig tillgodo.

Skräddarsy din expertgrupp!


Hos Mind Your brand sätter vi samman en arbetsgrupp efter dina behov. Behöver du ett helt gäng som snabbt löser en stor uppgift? Eller bara en person som strategiskt bollplank? Inga problem! Vi anpassar arbetsgruppens storlek efter uppdragets omfattning och inriktning. Du betalar bara för den tid och expertis som uppdraget kräver.

 

Calle Peyron

Strateg, processledare, verksamhetsutvecklare

Över 15 års erfarenhet av att stödja uppdragsgivare i utvecklingsprocesser. Tidigare erfarenhet som marknadschef inom Arla-koncernen, Vd för affärskonsultföretag och kommunikationsbyrå. Styrelseledamot i ägarledda företag. Erfarenhet av uppdrag för Visit Sweden, Svenska institutet och Regeringskansliet, Nordea, Ericsson, Arbetsmiljöverket, Handelsanställdas förbund, NK, Livsmedelsverket, LRF-Svenskt Sigill - Svensk Mjölk - Årets Kock, Norrmejerier, Zeta Olivoljor (Di Luca & Di Luca), Stockholm Resilience Centre, Huddinge Kommun, Kronofogden M.fl. Medförfattare till boken SUPERBRANDS, grundare av LOHAS Sweden. Kursansvarig, handledare och föreläsare vid Företagsuniversitetet, IHM Business School och Berghs School of Communication.

Pär Owen

Strateg, processledare, kommunikationsexpert

Kommunikationsstrateg, copywriter och varumärkesutvecklare. Brinner för slagkraftiga kommunikationskoncept och varumärken som gör skillnad. Började med planning innan det ens hade ett namn i Sverige. På 90-talet pionjär inom företagens miljö- och CSR-arbete. Har sedan 2000 jobbat med affärsutveckling utifrån varumärket och gemensamma värderingar. Har specialiserat skrivandet till att beskriva strategier och andra komplexa sammanhang pedagogiskt och lättillgängligt. Exempel på uppdragsgivare: Expressen, Swedbank, Svenska institutet, Samhall, IL Recycling, Atea, NCC. Undervisar på Berghs School of Communication. Förflutet som musikskribent. Inspiration: Think different, Just do it, You can make money without doing evil.

Petra Åkerlund

Organisationskonsult och ledarutvecklare

Petra arbetar med ledningsstöd, förändringsledning och organisationsutveckling. Genom ett processinriktat arbetssätt skapa hållbara och handlingskraftiga organisationer där ledare och medarbetare kan göra skillnad. Hennes motto är: ett medvetet ledarskap ger bra förutsättningar för utveckling. Petra undervisar regelbundet på Företagsuniversitetet och på senare tid även på Berghs School of Communiations. Några exempel på uppdrag InfoTorg, MAN, Sickla Hälsocenter, Ipsen, Preem. Varit underkonsult till Företagsuniversitetet för Telia, LRF-konsult, Friskis & Svettis, Realicy, NorköpingsVatten, Sjöfartsverket m.fl .

Tony Leidenkrantz

Strateg, processledare, varumärkesexpert

Arbetat bland annat som informationsdirektör på Mölnlycke Health Care samt VD och partner inom det amerikanska byrånätverket BBDO. Erfarenhet av varumärkesuppdrag för SCA, ESAB, Volvo, Diaverum (fd Gambro), Borealis, Saint Gobain, Capio, LFV, Wilson Logistics, Arla, Halebop, Telia, HL Display m fl. Lärare och handledare på IHMs utbildning för Strategic Brand Management. Tony har en passion för Afrika och håller för närvarande på att utveckla ett samarbete med Vega School of Communication i Johannesburg. Specialitet: B2B branding samt varumärkesdriven tjänsteutveckling.

Margareta Kroon

Strateg, processledare, kommunikationsexpert

Diplomerad marknadsekonom, DRMI, och reklamkommunikatör med 20 års erfarenhet av media, försäljning, marknadsföring och kommunikation. Margareta har jobbat som marknadschef inom både mindre svenska och större internationella bolag som t ex Accor Services med Rikskuponger och Delicard, Mexx, Nära Kroppen och Svenska Dagbladet. Engagerad på Berghs School of Communication som kursansvarig, föreläsare och handledare för examensprojekt. Arbetar med strategisk projektledning med stor passion för kommunikation och påverkan som affärskritiska funktioner samt för positionerings- och strategiarbete för att skapa tydlighet och lönsamhet för verksamheten.

Kaj Török

Strateg, processledare, hållbarhetsexpert

Strateg inom CSR, (Corporate Social Responsibility), hållbarhet och förtroende. Kaj har utbildats vid bland annat Stockholms universitet, IHM och Berghs. Kaj började sin yrkesbana som forskare inom systemekologi men har de senaste 10 åren arbetat som kommunikatör och projektledare åt ett flertal organisationer, t ex Det Naturliga Steget, Max Hamburger-restauranger, Skandia, SCA, Skanska, PEAB, HSB, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Kaj är en mycket uppskattad presentatör och facilitator. Kaj är grundare av företaget Futerra Sustainability Communications.

Malin Ström

Strateg, Sociala-medier-expert

Malin Ström är en väletablerad föreläsare, utbildare och strategisk rådgivare inom sociala medier och är en av de främsta experterna inom sitt ämnesområde. Hennes kunskap är bred, engagemang är stort och utstrålningen unik, vilket får andra att engagera sig för hennes ämne.  Med fokus på de konsekvenser som social media ger upphov till hjälper Malin företag, myndigheter och organisationer ur ett strategiskt perspektiv. Bland uppdragsgivarna finner ni aktörer som: Tillväxtverket, Unionen, XL Bygg/ByggOle, Länsstyrelsen i Östergötland och Svenska Handelsbanken.

Claes Hydén

Strateg, processledare, varumärkesexpert

Claes är civilekonom, och har ca 30 års erfarenheter inom marknadsföring, försäljning, samt projektledning, både i Sverige och internationellt. Under en period bodde Claes i New York och arbetade för Swedish Trade Office. I Sverige har Claes haft chefspositioner inom Hennes & Mauritz och Swedish Match. Claes har även varit affärsområdeschef för Samhall Städ och Fastighetsservice. Sedan drygt 10 år har Claes haft uppdrag som operativt stöd till VD och verksamhetsledningar olika företag avseende strategiska affärsriktlinjer, samt hur man säkerställer genomförandet av förändringsprojekt kopplat till varumärken. Exempel på uppdragsgivare är Uppsalahem, Sveriges Bostadsrättscentrum, IHM Business School, Svenskt Kvalitetsindex, Harrys AB, Motala stadshotell, Destination Funäsfjällen, Jordbruksverket, Huskvarna m fl.

Carl Strand

Analytiker, research-expert

Över 30 år i marknadsundersöknings-branschen, varav 14 år på Infratest/Burke/NFO/TNS Gallup samt konsult för SIFO / Research International. Har arbetat med uppdrag för COOP, Spendrups, Carlsberg, GP, Procordia Food, Scan, TDC, SCA, Volvia, Resia m.fl. Tidigare erfarenhet som lärare och handledare, på IHM Business School i Göteborg. Specialitet: "Consumer understanding" och omvärldsanalys med inriktning på varumärkesvård, varumärkesutveckling, marknadssegmentering och varumärkespositionering.

PageLines