Så här jobbar vi


Vi vill bidra till hållbara kloka strategier som stärker varumärke, engagerar medarbetare och är till nytta för kunder. Det är inte enkelt. Därför försöker vi ständigt omvandla komplexa utmaningar till begripliga slutsatser och praktiska åtgärder. När vi lyckas så blir våra uppdragsgivare klokare och mer handlingskraftiga. Det är effektivare och roligare.

 

Det här tror vi på


Vår grundtro är att bra och realiserbara lösningar utvecklas i grupp och att delaktiga och engagerade människor känner större arbetsglädje, uppnår mer och arbetar effektivare. Gemensamt för vårt arbete är en strävan att göra verklig skillnad och skapa resultat. Ett starkt varumärke som tas på allvar i en organisa­tion ska förändra allas sätt att arbeta så att man uppnår verksamhetsmålen på ett snabbare och enklare sätt.

 

Våra arbetsmetoder


Det som skiljer oss från andra är att vi lär ut det vi gör – vi är både konsulter och lärare. Vi använder etablerade metoder och processer från forskning och undervisning så att du kan vara trygg i att perspektiven är välgrundade. Vi ägnar oss dessutom hellre åt de underliggande utmaningarna än att putsa ytor. Det är mycket mer verkningsfullt och spännande.

 

Verktyg


Vi gillar teknik. Men inte för teknikens egen skull. Bara för att underlätta, lyfta fram och stödja processer och förståelse. Därför använder vi, där det passar, moderna interaktiva verktyg i workshops och arbetsmöten. Det kan vara "mentometer i mobilen", online-enkäter, open-space-café, digitala klotterplank m.m.

 

 
Textbox Section
 
Textbox Section
Textbox Section

Detta kan vi hjälpa dig med


Vi kan hjälpa dig med det som rör kommunikation, varumärken eller strategisk affärs- eller verksamhetsutveckling. 
De vanligaste uppgifterna våra uppdragsgivare ber oss hjälpa till med är:

Processtöd

Vi leder och faciliterar processer varje vecka. Stora som små. Det kan exempelvis vara varumärkesdrivet förbättringssarbete, framtagning av vision/mission, värdegrundsarbete, internkommunikationsprojekt, varumärkesimplementering eller verksamhetsplanering. Vi har en systematik och vet var fallgroparna finns.

Kommunikationskoncept

Ibland behövs det nytänkande och utifrån-perspektiv för att knyta samman marknadskommunikationen med kärnvärden, löfte och kundbehov. Vi tar fram nya spännande integrerade kommunikationslösningar åt dig. Men inte reklam. Det kan andra göra bättre.

Varumärkesutveckling

När organisationer slås samman eller behöver byta namn, eller bara uppgraderas med en ny varumärkesidentitet så kallas vi in. Hela grundarbetet med varumärkesstrategi, märkeslöfte, kärnvärden, varumärkesarkitektur och namnframtagning är vårt jobb. Grafisk design däremot gör andra bättre.

Kompetensutveckling

Behöver du en tillfällig sparringpartner, eller ska alla anställda leva varumärket? Behöver ledningsgruppen tränas i det kommunikativa ledarskapet, eller ska en avdelning öka sin kundförståelse? Vi kallas in för både korta inspirationsföreläsningar och för längre utvecklingsprogram.

 
PageLines